Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Zobrazuje, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, jak využívá aktiva a zda je schopen splácet své závazky. Znalost finanční situace umožňuje manažerům činit rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěru či při rozdělování zisku. Slouží jako zdroj informací pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé plánování.

Aplikací metod finanční analýzy a metod měření výkonnosti provádíme podrobný rozbor účetních výkazů. Pro zhodnocení výkonnosti podniku používáme ekonomickou přidanou hodnotu EVA. Zjištěné výsledky lze porovnat s konkurenčním podnikem. V závěru finanční analýzy uvádíme doporučení managementu, která by mohla být využita pro další rozvoj podniku.

Poskytujeme ekonomické a daňové poradenství ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob.

 Dalšími službami jsou např. – zpracování všech typů daňových přiznání, rekonstrukce účetnictví, zpracování podkladů pro bankovní ústavy.